Välkommen till Universitetslärarpoolen

Universitetslärarpoolen (ULP) fungerar som en länk mellan lärosäten som behöver tillfällig personal och lärare som vill arbeta extra. Eftersom universitetskurser ofta kräver lärare med specifik kompetens kan det vara svårt att hitta rätt kandidat. Vi underlättar matchningen av lärare med rätt kompetens till de behov lärosätena har. Det är dessutom komplicerat att hålla många kontakter levande så att man kan hitta en tillfällig lärare om behovet skulle uppstå. Eftersom ULP sitter som spindeln i nätet blir hela systemet mer effektivt med färre kontaktvägar som måste hållas öppna.

Universitetslärarpoolen
Läs mer

Välkommen till Universitetslärarpoolen

Universitetslärarpoolen (ULP) fungerar som en länk mellan lärosäten som behöver tillfällig personal och lärare som vill arbeta extra. Eftersom universitetskurser ofta kräver lärare med specifik kompetens kan det vara svårt att hitta rätt kandidat. Vi underlättar matchningen av lärare med rätt kompetens till de behov lärosätena har. Det är dessutom komplicerat att hålla många kontakter levande så att man kan hitta en tillfällig lärare om behovet skulle uppstå. Eftersom ULP sitter som spindeln i nätet blir hela systemet mer effektivt med färre kontaktvägar som måste hållas öppna.

Universitetslärarpoolen
Läs mer

Välkommen till Universitetslärarpoolen

Universitetslärarpoolen (ULP) fungerar som en länk mellan lärosäten som behöver tillfällig personal och lärare som vill arbeta extra. Eftersom universitetskurser ofta kräver lärare med specifik kompetens kan det vara svårt att hitta rätt kandidat. Vi underlättar matchningen av lärare med rätt kompetens till de behov lärosätena har. Det är dessutom komplicerat att hålla många kontakter levande så att man kan hitta en tillfällig lärare om behovet skulle uppstå. Eftersom ULP sitter som spindeln i nätet blir hela systemet mer effektivt med färre kontaktvägar som måste hållas öppna.

Universitetslärarpoolen
Läs mer

Vår affärsidé och vision

Universitetsärarpoolens affärside är att skapa mervärde för våra kunder. Detta genom att underlätta lärosätenas arbete genom att vara flexibla och lyhörda och erbjuda en lösning av högsta kvalitet där vi matchar rätt kompetens till de behov lärosätena har.

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern för lärosätena som önskar tillfällig förstärkning och lärare som önskar att arbeta extra. Detta ska uppnås genom att arbeta mot våra ledord okomplicerad, flexibilitet, lyhördhet och kvalitet.

Vi erbjuder lärarkapacitet inom Företagsekonomi och Juridik

Universitetslärarpoolen är ett ungt bolag som för närvarande har valt att endast erbjuda lärare inom företagsekonomi och Juridik. Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa, är uppskattade bland studenterna och vana vid att ge kurser och handledning av högsta kvalitet.

Läs mer
Universitetslärarpoolen

Ingen kostnadsökning och en rad fördelar

Att anlita oss kostar inte mer än att anlita enskilda lärare samtidigt som det ger lärosätet en rad fördelar.

Läs mer