Universitetslärarpoolen startades 2021
av Navid Ghannad och Ulf Aagerup.

Navid Ghannad disputerade 2013 på Högskolan i Halmstad. Han har varit universitetslärare sedan 1999 och undervisat på bl.a. Luleå Tekniska Universitet, Linnéuniversitet, Högskolan i Kristianstad samt Högskolan i Halmstad. Han undervisat i olika kurser från grundnivån upp till magisterkurser. För närvarande undervisar han mest i kurser som Entreprenörskap, Internationell Företagande, International marketing, International business, samt vetenskaplig metod. Navid har under sin karriär handlett ca 380 uppsatser på kandidat och magisternivån (våren 2021). Navid är dessutom en entreprenör som startat ett 20-tal bolag, bl.a ett par grundskolor, assistansbolag, gruppboenden, resebyrå, fastighetsbolag, konsultbolag, utbildningsföretag mm. Navid brinner för de funktionshindrades rättigheter pga egen son med diagnos och är även ordförande för Autism och Aspergerföreningen Skåne med över 2300 medlemmar samt sitter i förbundsstyrelsen för autism och Aspergerförbundet i Stockholm.

Ulf Aagerup disputerade 2016 på Handelshögskolan i Göteborg och blev docent 2020. Han har sedan 2006 undervisat i ämnen som Marknadsföring, Varumärken, Konsumentbeteende, Metod, Etik, m fl. Han utsågs till excellent lärare 2019. Ulf har även handlett uppsatser på olika nivåer samt även handlett doktorander. Innan Ulf blev lärare arbetade han med marknadsföring, affärsutveckling, och försäljning i flera internationella storföretag, som Procter & Gamble, Philips, och Electrolux.

Navid och Ulf är kollegor sedan många år tillbaka på Högskolan i Halmstad och har länge sett behovet av en smidig lösning för att förse universitet och högskolor med lärare under perioder med hög belastning. Det var utifrån dessa observationer som de kom på idén med bolaget Universitetslärarpoolen.

Universitetslärarpoolen

Navid

Universitetslärarpoolen

Ulf

Universitetslärarpoolen startades 2021 av Navid Ghannad och Ulf Aagerup.

Navid Ghannad disputerade 2013 på Högskolan i Halmstad. Han har varit universitetslärare sedan 1999 och undervisat på bl.a. Luleå Tekniska Universitet, Linnéuniversitet, Högskolan i Kristianstad samt Högskolan i Halmstad. Han undervisat i olika kurser från grundnivån upp till magisterkurser. För närvarande undervisar han mest i kurser som Entreprenörskap, Internationell Företagande, International marketing, International business, samt vetenskaplig metod. Navid har under sin karriär handlett ca 380 uppsatser på kandidat och magisternivån (våren 2021). Navid är dessutom en entreprenör som startat ett 20-tal bolag, bl.a ett par grundskolor, assistansbolag, gruppboenden, resebyrå, fastighetsbolag, konsultbolag, utbildningsföretag mm. Navid brinner för de funktionshindrades rättigheter pga egen son med diagnos och är även ordförande för Autism och Aspergerföreningen Skåne med över 2300 medlemmar samt sitter i förbundsstyrelsen för autism och Aspergerförbundet i Stockholm.

Ulf Aagerup disputerade 2016 på Handelshögskolan i Göteborg och blev docent 2020. Han har sedan 2006 undervisat i ämnen som Marknadsföring, Varumärken, Konsumentbeteende, Metod, Etik, m fl. Han utsågs till excellent lärare 2019. Ulf har även handlett uppsatser på olika nivåer samt även handlett doktorander. Innan Ulf blev lärare arbetade han med marknadsföring, affärsutveckling, och försäljning i flera internationella storföretag, som Procter & Gamble, Philips, och Electrolux.

Navid och Ulf är kollegor sedan många år tillbaka på Högskolan i Halmstad och har länge sett behovet av en smidig lösning för att förse universitet och högskolor med lärare under perioder med hög belastning. Det var utifrån dessa observationer som de kom på idén med bolaget Universitetslärarpoolen.

Universitetslärarpoolen

Navid

Universitetslärarpoolen

Ulf

Vår affärsidé och vision

Universitetsärarpoolens affärside är att skapa mervärde för våra kunder. Detta genom att underlätta lärosätenas arbete genom att vara flexibla och lyhörda och erbjuda en lösning av högsta kvalitet där vi matchar rätt kompetens till de behov lärosätena har.

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern för lärosätena som önskar tillfällig förstärkning och lärare som önskar att arbeta extra. Detta ska uppnås genom att arbeta mot våra ledord okomplicerad, flexibilitet, lyhördhet och kvalitet.

Vår affärsidé och vision

Universitetsärarpoolens affärside är att skapa mervärde för våra kunder. Detta genom att underlätta lärosätenas arbete genom att vara flexibla och lyhörda och erbjuda en lösning av högsta kvalitet där vi matchar rätt kompetens till de behov lärosätena har.

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern för lärosätena som önskar tillfällig förstärkning och lärare som önskar att arbeta extra. Detta ska uppnås genom att arbeta mot våra ledord okomplicerad, flexibilitet, lyhördhet och kvalitet.

Våra garantier

kvalitessäkrade lärartjänster
Universitetslärarpoolen erbjuder universitetslärare av högsta kvalitet. För att säkerställa att vi träffar rätt i val av samarbetspartners arbetar vi utifrån en noggrann och väl genomtänkt urvalsprocess. Samtliga lärare som förmedlas via oss har genomgått en mycket omfattande kompetens- och behörighetskontroll. Detta omfattande kontrollarbete är en starkt bidragande orsak till de mycket goda omdömen vi får vid uppföljningar av våra tjänster.

Ansvarsfull bemanning av lärare
Som leverantör av universitetslärare ser vi det som en självklarhet att våra kunder ska kunna räkna med att det vi levererar alltid motsvarar förväntningarna. Vi tar alltid ansvar för att de lärare vi samarbetar med fungerar ute på lärosätena. Om det ändå skulle vara så att kunden anser att läraren inte motsvarar vad som utlovats, ser vi det som en självklarhet att ta en dialog med lärosätet för att hitta alternativa lösningar.