Varför anlita Universitetslärarpoolen?

Universitet och högskolor har skiftande behov av lärare under läsåret. Ibland finns det extra mycket att göra medan det under andra perioder är lugnare. Dock är pressen att utnyttja resurserna större än någonsin —det finns mindre och mindre tolerans för slack i lärarnas tjänsteplanering, men samtidigt vill de flesta lärosäten undvika övertid. Förutsättningarna innebär att man snabbt slår i kapacitetstaket under hektiska perioder. Problemet förvärras när lärare blir sjuka, säger upp sig, eller får forskningsmedel som tar dem bort från undervisningen. Eftersom universitetslärare ofta har en specifik profil så kan det vara svårt att hitta ersättare, särskilt om det måste ske snabbt. Som chef med personalansvar kan det vara stressigt att ställas inför kravet att bemanna kurser i ämnen där man själv har ett begränsat nätverk med externa lärare.

ULPs idé är att fungera som en länk mellan lärosäten som behöver tillfällig personal och lärare som vill arbeta extra. Vi erbjuder pålitliga och kompetenta universitetslärare inom företagsekonomi till lärosäten som har behov av deras tjänster.

Ett lärosäte kan vid behov kontakta ULP, som sedan matchar behoven till en lämplig lärare i vårt nätverk. Lärosätet tecknar ett uppdragsavtal med ULP som sedan i sin tur kontrakterar och arvoderar läraren. Detta ger flera fördelar:

  • ULP har ett upparbetat nätverk av lärare vilket innebär att vi oftast kan hitta en lämplig kandidat som uppfyller lärosätets behov
  • Lärosätet interagerar med en part, i stället för flera lärare
  • ULP sköter administrationen gentemot läraren och fakturerar genom de system för digitala fakturor som lärosätet föredrar
  • ULP garanterar undervisningens kvalitet så att lärosätet säkert köper en fungerande utbildning. Om läraren mot förväntan skulle ha bristande kvalitet så erbjuder ULP en alternativ lärare
  • Om en extern lärare råkar ut för sjukdom eller annan oförutsett händelser som hindrar honom eller henne att fullgöra sitt uppdrag så erbjuder ULP en ersättare, vilket minskar risken för lärosätet att hamna i en situation med obemannade kurser
  • Detta sker till samma kostnad som läraren normalt får i arvode —ULPs kommission ingår i priset

ULPs affärsidé är alltså att absorbera topparna i lärosätenas efterfrågan genom att erbjuda extra kapacitet när det behövs. På så sätt underlättar ULP för lärosäten att planera sina lärares tjänster effektivt men ändå klara av sitt uppdrag under de perioder då det finns mycket att göra. Lärosäten som anlitar ULP skall kunna slappna av i vetskapen att deras utbildningar kommer att ges på ett strukturerat sätt, med kvalitet, till en förutsägbar och rimlig kostnad.

För offertförfrågan klicka här