Varför arbeta via Universitetslärarpoolen?

Eftersom universitetslärare är engagerade i att ge så bra utbildning som de kan inom ramarna för sina ordinarie tjänster så kommer de sig ofta inte för att själva aktivt söka uppdrag på andra lärosäten. Om det däremot skulle erbjudas ett lukrativt uppdrag kan universitetslärare ofta se värdet i att arbeta extra, särskilt när de redan har utvecklat de kurser och kompetenser som efterfrågas. Man har redan investerat tid och ansträngningar för att skapa något bra, och det är inte så svårt att erbjuda det till ytterligare ett lärosäte. Som anställd på ett statligt universitet har du rätt att ha 20% som bisyssla, och eftersom din kompetens är värdefull kan du genom att erbjuda den via ULP på ett enkelt sätt få en extrainkomst.

ULPs idé är enkel. Vi har ett antal duktiga och pålitliga lärare som är intresserade av tillfälliga uppdrag. Vi har kontakt med ett antal lärosäten som ibland behöver extra personal för att klara av toppar i arbetsbelastning. Vi matchar lärosätenas behov till lärare med lämplig profil.

För dig som lärare betyder det att du kan välja hur många uppdrag du vill ta på dig utifrån din egen situation. ULP har upparbetade kontakter med lärosätena, så det är lättare för oss att hitta uppdrag än det är för enskilda lärare. ULP har uppkoppling till de elektroniska fakturasystem som lärosäten använder, vilket du som lärare inte ska behöva abonnera på. Du fakturerar ULP ditt arvode, och vi sköter all administration. ULP vill ha en långvarig och ömsesidigt tillfredsställande relation med sina lärare. Det är viktigt att du ska kunna lita på oss. Om du skulle får problem med lärosätet så hjälper vi dig. Du är inte heller ansvarig om du skulle bli sjuk, vilket annars kan skapa stora problem när man tar sig an uppdrag som enskild individ. Du har en trygg organisation att luta dig mot, och vi vill att du skall kunna koncentrera dig på det du är bäst på —undervisning.

Vi är noga med att endast erbjuda lärare som har hög ämneskompetens och som är pålitliga. Om du passar in på den beskrivningen så skulle vi på ULP bli glada om du fyller i formuläret nedan.

  Namn*
  E-post*
  Telefonnummer
  Akademisk titel
  Ämnesområden
  Exempel på kurser som jag kan erbjuda