Våra tjänster

Universitetslärarpoolen är nystartat, och i denna fas har vi valt att koncentrera oss på kurser i ekonomi och juridik. Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa, är uppskattade bland studenterna och vana vid att ge kurser och handledning av hög kvalitet.

Universitetslärarpoolen

Våra tjänster

Universitetslärarpoolen är nystartat, och i denna fas har vi valt att koncentrera oss på kurser i ekonomi och juridik. Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa, är uppskattade bland studenterna och vana vid att ge kurser och handledning av hög kvalitet.

Universitetslärarpoolen

Våra tjänster

Universitetslärarpoolen är nystartat, och i denna fas har vi valt att koncentrera oss på kurser i ekonomi och juridik. Våra lärare har lång erfarenhet av att undervisa, är uppskattade bland studenterna och vana vid att ge kurser och handledning av hög kvalitet.

Universitetslärarpoolen

Exempel på kurser som vi erbjuder:

Marknadsföring
-Grundkurs Marknadsföring
-Marknadsstrategier/Marketing Management
-Varumärken
-Tjänstemarknadsföring
-Relationsmarknadsföring
-Digital Marknadsföring
-Marknadskommunikation
-Internationell kommunikation
-Internationell marknadsföring
-International Business
-Industriell marknadsföring
-Omvärldsanalys

Organisation och ledarskap
-Grundkurs i organisationsteorier
-Grundkurs i ledarskap
-International Management
-Organisationsutveckling
-Ledarskapsteorier

Entreprenörskap
-Grundkurs Entreprenörskap
-Affärsplanering
-Företagande och affärsutveckling
-Internationell Entreprenörskap
-Internationell företagande

Redovisning
-Ekonomistyrning
-Externredovisning
-Koncernredovisning
-Corporate Governance

Nationalekonomi
-Mikroekonomi
-Makroekonomi
-Internationell ekonomi/Handelsteori

Finans
-Finansiell ekonomi
-Finansiella marknader
-Finansiell styrning

Juridik
-Juridisk översiktskurs
-Handels och marknadsrätt
-Arbetsrätt
-Beskattningsrätt

Vetenskaplig metod & Statistik
-Vetenskaplig grundkurs
-Kvantitativ metod
-Kvalitativ metod
-Ekonomisk statistik
-Statistik för ekonomer
-Ekometri

Uppsatshandledning

Vi erbjuder även handledning för kandidat/masterupppsatser inom samtliga ovanstående ämnen
Om ni har behov av kurser i angränsande ämnen kan vi eventuellt lösa era behov.
Vänligen kontakta oss.

Kontakta oss
Universitetslärarpoolen
Universitetslärarpoolen

Uppsatshandledning

Vi erbjuder även handledning för kandidat/masterupppsatser inom samtliga ovanstående ämnen
Om ni har behov av kurser i angränsande ämnen kan vi eventuellt lösa era behov.
Vänligen kontakta oss.

Kontakta oss